Komentar

Duhovna oporuka

dr. Božo Goluža

Istina se danas uvelike relativizira pa se može čuti: Koliko ljudi, toliko različitih istina. Iz ovoga zaključujemo da se često istina prikazuje ...

Dijete sam Božje

Anđele čuvaru

Daniela Raguž

Sveti Padre Pio znao bi često govoriti o važnosti anđela u našim životima. Jednom je prilikom rekao da nas "poslije Boga i Gospe nitko ne voli vi...

Sadržaj

Na tvoju riječ

Biskup Petar

Radost ljubavi (6)

Godina svetoga Josipa

don Domagoj Markić

Prečisti otac

dr. Božo Goluža

Duhovna oporuka

Dan moj svagdašnji

dr. Jelena Jurčić

O učiteljima

Radost življenja u Duhu

Mladost duha

mr. Mladen Šutalo

Posebna osoba

Crkva i društvo

Na tragu vjere svetih otaca

Onako usput

Živjeti Evanđelje

Viktor Zubac

Jedno ti nedostaje

Poučne sličice